“Tôi luôn mong muốn là cầu nối giữa khách hàng và những ý tưởng của chúng tôi”